Gửi tin nhắn
Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd
Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd
Keywords   [ three phase voltage regulator ]  Match 208 Các sản phẩm
Trang chủ / Các sản phẩm /

three phase voltage regulator Online Manufacturer

three phase voltage regulator

Type:

Ổn áp điện áp AVR
Ổn áp ba pha
Ổn áp một pha
Ổn áp cao áp
Ổn áp công nghiệp
Ổn định điện AC
Điều chỉnh điện áp tự động
Máy biến áp ba pha
Máy biến áp một pha
Máy biến áp cách ly loại khô
Bộ nguồn chuyển mạch AC DC
Lò phản ứng loại khô
Giá tốt Thiết bị công nghiệp Ổn áp ba pha 200KVA 380V 50Hz 60Hz trực tuyến
Nhận giá tốt nhất

Thiết bị công nghiệp Ổn áp ba pha 200KVA 380V 50Hz 60Hz

Nhận giá tốt nhất
Giá tốt Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V trực tuyến
Nhận giá tốt nhất

Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V

Nhận giá tốt nhất
Giá tốt Tùy chỉnh Ổn áp cao áp 3 Ổn áp 3 pha 380V trực tuyến
Nhận giá tốt nhất

Tùy chỉnh Ổn áp cao áp 3 Ổn áp 3 pha 380V

Nhận giá tốt nhất
Giá tốt Ổn áp ba pha công nghiệp Bộ ổn áp 3 pha 50 Kva trực tuyến
Nhận giá tốt nhất

Ổn áp ba pha công nghiệp Bộ ổn áp 3 pha 50 Kva

Nhận giá tốt nhất
Giá tốt Máy hàn ba pha bù ổn áp / ổn áp 200KVA trực tuyến video
Nhận giá tốt nhất

Máy hàn ba pha bù ổn áp / ổn áp 200KVA

Nhận giá tốt nhất
trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25607569-html_xmlns_http_www_w3_org_1999_xhtml_head_title.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12395330\",\"productName\":\"<html xmlns=\\\"http:\\/\\/www.w3.org\\/1999\\/xhtml\\\">\\r\\n<head>\\r\\n<title>\",\"productInfo\":[[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"1000KVA\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1 l\\u00e0m vi\\u1ec7c\",\"50HZ\"],[\"Pha \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p\",\"Ba pha\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V 3P\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5p<html xmlns=\\\"http:\\/\\/www.w3.org\\/1999\\/xhtml\\\">\\r\\n<head>\\r\\n<title>\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25607569-50hz_1000kva_high_power_voltage_stabilizer_three_phase_380v_energy_saving.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12395330-50hz-1000kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-380v-energy-saving.html" title="Giá tốt <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> trực tuyến"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12395330\",\"productName\":\"<html xmlns=\\\"http:\\/\\/www.w3.org\\/1999\\/xhtml\\\">\\r\\n<head>\\r\\n<title>\",\"productInfo\":[[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"1000KVA\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1 l\\u00e0m vi\\u1ec7c\",\"50HZ\"],[\"Pha \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p\",\"Ba pha\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V 3P\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25607569-50hz_1000kva_high_power_voltage_stabilizer_three_phase_380v_energy_saving.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12381861-vertical-90kva-three-phase-voltage-stabilizer-50hz-avr-auto-voltage-regulator.html" class="image-all" title="Giá tốt Ổn áp ba pha 90KVA dọc Ổn áp tự động 50Hz Avr trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25560719-n_p_ba_pha_90kva_d_c_n_p_t_ng_50hz_avr.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Ổn áp ba pha 90KVA dọc Ổn áp tự động 50Hz Avr trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12381861\",\"productName\":\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha 90KVA d\\u1ecdc \\u1ed4n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 50Hz Avr\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"TNS (SVC) -90KVA\"],[\"Quy\\u1ec1n l\\u1ef1c\",\"90KVA\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"T\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"T\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25560719-vertical_90kva_three_phase_voltage_stabilizer_50hz_avr_auto_voltage_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12381861-vertical-90kva-three-phase-voltage-stabilizer-50hz-avr-auto-voltage-regulator.html" title="Giá tốt Ổn áp ba pha 90KVA dọc Ổn áp tự động 50Hz Avr trực tuyến"> Ổn áp ba pha 90KVA dọc Ổn áp tự động 50Hz Avr </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12381861\",\"productName\":\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha 90KVA d\\u1ecdc \\u1ed4n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 50Hz Avr\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"TNS (SVC) -90KVA\"],[\"Quy\\u1ec1n l\\u1ef1c\",\"90KVA\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"T\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"T\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng b\\u00e1o cho ch\\u00fang t\\u00f4i c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25560719-vertical_90kva_three_phase_voltage_stabilizer_50hz_avr_auto_voltage_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12535067-25kva-three-phase-voltage-stabilizer-regulated-power-supply-380v-220vac.html" class="image-all" title="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 25KVA Bộ nguồn được điều chỉnh 380V 220 VACAC trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26264710-b_n_p_ba_pha_25kva_b_ngu_n_c_i_u_ch_nh_380v_220_vacac.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 25KVA Bộ nguồn được điều chỉnh 380V 220 VACAC trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12535067\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 25KVA B\\u1ed9 ngu\\u1ed3n \\u0111\\u01b0\\u1ee3c \\u0111i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh 380V 220 VACAC\",\"productInfo\":[[\"Lo\\u1ea1i s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"WB (SG) -25KVA\"],[\"Su\\u1ea5t\",\"25kVA\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"T\\u00ean\",\"Cung c\\u1ea5p \\u0111i\\u1ec7n quy \\u0111\\u1ecbnh\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26264710-25kva_three_phase_voltage_stabilizer_regulated_power_supply_380v_220vac.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12535067-25kva-three-phase-voltage-stabilizer-regulated-power-supply-380v-220vac.html" title="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 25KVA Bộ nguồn được điều chỉnh 380V 220 VACAC trực tuyến"> Bộ ổn áp ba pha 25KVA Bộ nguồn được điều chỉnh 380V 220 VACAC </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12535067\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 25KVA B\\u1ed9 ngu\\u1ed3n \\u0111\\u01b0\\u1ee3c \\u0111i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh 380V 220 VACAC\",\"productInfo\":[[\"Lo\\u1ea1i s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"WB (SG) -25KVA\"],[\"Su\\u1ea5t\",\"25kVA\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"T\\u00ean\",\"Cung c\\u1ea5p \\u0111i\\u1ec7n quy \\u0111\\u1ecbnh\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i gi\\u00e1 FOB\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26264710-25kva_three_phase_voltage_stabilizer_regulated_power_supply_380v_220vac.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12206394-380v-400kva-three-phase-automatic-voltage-regulator-for-industrial-appliance.html" class="image-all" title="Giá tốt Ổn áp tự động ba pha 380V 400KVA cho thiết bị công nghiệp trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt24873013-n_p_t_ng_ba_pha_380v_400kva_cho_thi_t_b_c_ng_nghi_p.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Ổn áp tự động ba pha 380V 400KVA cho thiết bị công nghiệp trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12206394\",\"productName\":\"\\u1ed4n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng ba pha 380V 400KVA cho thi\\u1ebft b\\u1ecb c\\u00f4ng nghi\\u1ec7p\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean\",\"\\u1ed4n \\u0111\\u1ecbnh b\\u00f9 c\\u00f4ng su\\u1ea5t cao ba pha\"],[\"M\\u00f4 h\\u00ecnh\",\"SBW-400KVA\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"304V ~ 456V\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho \\u1ed4n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng ba pha 380V 400KVA cho thi\\u1ebft b\\u1ecb c\\u00f4ng nghi\\u1ec7p\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc24873013-380v_400kva_three_phase_automatic_voltage_regulator_for_industrial_appliance.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12206394-380v-400kva-three-phase-automatic-voltage-regulator-for-industrial-appliance.html" title="Giá tốt Ổn áp tự động ba pha 380V 400KVA cho thiết bị công nghiệp trực tuyến"> Ổn áp tự động ba pha 380V 400KVA cho thiết bị công nghiệp </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12206394\",\"productName\":\"\\u1ed4n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng ba pha 380V 400KVA cho thi\\u1ebft b\\u1ecb c\\u00f4ng nghi\\u1ec7p\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean\",\"\\u1ed4n \\u0111\\u1ecbnh b\\u00f9 c\\u00f4ng su\\u1ea5t cao ba pha\"],[\"M\\u00f4 h\\u00ecnh\",\"SBW-400KVA\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"304V ~ 456V\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5p\\u1ed4n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng ba pha 380V 400KVA cho thi\\u1ebft b\\u1ecb c\\u00f4ng nghi\\u1ec7p\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc24873013-380v_400kva_three_phase_automatic_voltage_regulator_for_industrial_appliance.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12376094-75kva-three-phase-voltage-stabilizer-3-phase-automatic-voltage-regulator.html" class="image-all" title="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 75KVA Bộ ổn áp tự động 3 pha trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25559064-b_n_p_ba_pha_75kva_b_n_p_t_ng_3_pha.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 75KVA Bộ ổn áp tự động 3 pha trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12376094\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 75KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 3 pha\",\"productInfo\":[[\"d\\u00f2ng s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TNS (SVC) -75KVA\"],[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"75KVA\"],[\"Th\\u1eddi gian \\u0111\\u00e1p \\u1ee9ng\",\"1 gi\\u00e2y\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"\\u0110\\u1ed3ng\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25559064-75kva_three_phase_voltage_stabilizer_3_phase_automatic_voltage_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12376094-75kva-three-phase-voltage-stabilizer-3-phase-automatic-voltage-regulator.html" title="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 75KVA Bộ ổn áp tự động 3 pha trực tuyến"> Bộ ổn áp ba pha 75KVA Bộ ổn áp tự động 3 pha </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12376094\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 75KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 3 pha\",\"productInfo\":[[\"d\\u00f2ng s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TNS (SVC) -75KVA\"],[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"75KVA\"],[\"Th\\u1eddi gian \\u0111\\u00e1p \\u1ee9ng\",\"1 gi\\u00e2y\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"\\u0110\\u1ed3ng\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25559064-75kva_three_phase_voltage_stabilizer_3_phase_automatic_voltage_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12493038-stable-performance-three-phase-voltage-stabilizer-60kva-380v-400v-415v.html" class="image-all" title="Giá tốt Hiệu suất ổn định Ổn áp ba pha 60KVA 380V 400V 415V trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26099186-hi_u_su_t_n_nh_n_p_ba_pha_60kva_380v_400v_415v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Hiệu suất ổn định Ổn áp ba pha 60KVA 380V 400V 415V trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12493038\",\"productName\":\"Hi\\u1ec7u su\\u1ea5t \\u1ed5n \\u0111\\u1ecbnh \\u1ed4n \\u00e1p ba pha 60KVA 380V 400V 415V\",\"productInfo\":[[\"Su\\u1ea5t\",\"60KVA\"],[\"T\\u00ean kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha\"],[\"M\\u00f4 h\\u00ecnh v\\u1eadt ph\\u1ea9m\",\"TNS-60KVA\"],[\"V\\u00f4n\",\"380V \\/ 400V \\/ 415V\"]],\"subject\":\"Th\\u1eddi gian giao h\\u00e0ng ng\\u00e0y l\\u00e0 g\\u00ecHi\\u1ec7u su\\u1ea5t \\u1ed5n \\u0111\\u1ecbnh \\u1ed4n \\u00e1p ba pha 60KVA 380V 400V 415V\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26099186-stable_performance_three_phase_voltage_stabilizer_60kva_380v_400v_415v.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12493038-stable-performance-three-phase-voltage-stabilizer-60kva-380v-400v-415v.html" title="Giá tốt Hiệu suất ổn định Ổn áp ba pha 60KVA 380V 400V 415V trực tuyến"> Hiệu suất ổn định Ổn áp ba pha 60KVA 380V 400V 415V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12493038\",\"productName\":\"Hi\\u1ec7u su\\u1ea5t \\u1ed5n \\u0111\\u1ecbnh \\u1ed4n \\u00e1p ba pha 60KVA 380V 400V 415V\",\"productInfo\":[[\"Su\\u1ea5t\",\"60KVA\"],[\"T\\u00ean kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha\"],[\"M\\u00f4 h\\u00ecnh v\\u1eadt ph\\u1ea9m\",\"TNS-60KVA\"],[\"V\\u00f4n\",\"380V \\/ 400V \\/ 415V\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26099186-stable_performance_three_phase_voltage_stabilizer_60kva_380v_400v_415v.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12367191-small-size-three-phase-voltage-stabilizer-6kva-380v-220v-6000va-regulator.html" class="image-all" title="Giá tốt Kích thước nhỏ Bộ ổn áp ba pha 6KVA 380V 220.000 Bộ điều chỉnh 6000VA trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25520190-k_ch_th_c_nh_b_n_p_ba_pha_6kva_380v_220_000_b_i_u_ch_nh_6000va.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Kích thước nhỏ Bộ ổn áp ba pha 6KVA 380V 220.000 Bộ điều chỉnh 6000VA trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12367191\",\"productName\":\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc nh\\u1ecf B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 6KVA 380V 220.000 B\\u1ed9 \\u0111i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh 6000VA\",\"productInfo\":[[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1\",\"47Hz-63Hz C\\u00f3 s\\u1eb5n\"],[\"H\\u1ec7 s\\u1ed1 c\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"98%\"],[\"Bi\\u1ebfn d\\u1ea1ng s\\u00f3ng\",\"0,1%\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25520190-small_size_three_phase_voltage_stabilizer_6kva_380v_220v_6000va_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12367191-small-size-three-phase-voltage-stabilizer-6kva-380v-220v-6000va-regulator.html" title="Giá tốt Kích thước nhỏ Bộ ổn áp ba pha 6KVA 380V 220.000 Bộ điều chỉnh 6000VA trực tuyến"> Kích thước nhỏ Bộ ổn áp ba pha 6KVA 380V 220.000 Bộ điều chỉnh 6000VA </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12367191\",\"productName\":\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc nh\\u1ecf B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 6KVA 380V 220.000 B\\u1ed9 \\u0111i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh 6000VA\",\"productInfo\":[[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1\",\"47Hz-63Hz C\\u00f3 s\\u1eb5n\"],[\"H\\u1ec7 s\\u1ed1 c\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"98%\"],[\"Bi\\u1ebfn d\\u1ea1ng s\\u00f3ng\",\"0,1%\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pK\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc nh\\u1ecf B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 6KVA 380V 220.000 B\\u1ed9 \\u0111i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh 6000VA\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25520190-small_size_three_phase_voltage_stabilizer_6kva_380v_220v_6000va_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12507108-380v-three-phase-voltage-stabilizer-6kva-auto-voltage-regulator-long-lifetime.html" class="image-all" title="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 380V Bộ ổn áp tự động 6KVA trọn đời trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26154962-b_n_p_ba_pha_380v_b_n_p_t_ng_6kva_tr_n_i.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 380V Bộ ổn áp tự động 6KVA trọn đời trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507108\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 380V B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 6KVA tr\\u1ecdn \\u0111\\u1eddi\",\"productInfo\":[[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha\"],[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"6KVA\"],[\"\\u0110\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"380V \\u00b1 20%\"],[\"s\\u1ea3n l\\u01b0\\u1ee3ng\",\"380V \\u00b1 2%\"]],\"subject\":\"Th\\u1eddi gian giao h\\u00e0ng ng\\u00e0y l\\u00e0 g\\u00ecB\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 380V B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 6KVA tr\\u1ecdn \\u0111\\u1eddi\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26154962-380v_three_phase_voltage_stabilizer_6kva_auto_voltage_regulator_long_lifetime.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12507108-380v-three-phase-voltage-stabilizer-6kva-auto-voltage-regulator-long-lifetime.html" title="Giá tốt Bộ ổn áp ba pha 380V Bộ ổn áp tự động 6KVA trọn đời trực tuyến"> Bộ ổn áp ba pha 380V Bộ ổn áp tự động 6KVA trọn đời </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507108\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 380V B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 6KVA tr\\u1ecdn \\u0111\\u1eddi\",\"productInfo\":[[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha\"],[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"6KVA\"],[\"\\u0110\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"380V \\u00b1 20%\"],[\"s\\u1ea3n l\\u01b0\\u1ee3ng\",\"380V \\u00b1 2%\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pB\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 380V B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 6KVA tr\\u1ecdn \\u0111\\u1eddi\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26154962-380v_three_phase_voltage_stabilizer_6kva_auto_voltage_regulator_long_lifetime.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item"> <div style="margin:0 10px"> <div class="product_99711_inside_cotent_box_item_img image-all"> <a href="/sale-12373808-printer-three-phase-voltage-stabilizer-15kva-380v-3-phase-voltage-regulator.html" class="image-all" title="Giá tốt Máy in ổn áp ba pha 15KVA 380V, ổn áp 3 pha trực tuyến"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25570016-m_y_in_n_p_ba_pha_15kva_380v_n_p_3_pha.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Giá tốt Máy in ổn áp ba pha 15KVA 380V, ổn áp 3 pha trực tuyến"> </a> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12373808\",\"productName\":\"M\\u00e1y in \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 15KVA 380V, \\u1ed5n \\u00e1p 3 pha\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha\"],[\"Lo\\u1ea1i hi\\u1ec7n t\\u1ea1i\",\"AC (Hi\\u1ec7n t\\u1ea1i thay th\\u1ebf)\"],[\"\\u0110\\u1ea7u v\\u00e0o V\",\"380V \\u00b1 20% ho\\u1eb7c Ph\\u00f9 h\\u1ee3p\"],[\"\\u0110\\u1ea7u ra V\",\"380V ho\\u1eb7c t\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pM\\u00e1y in \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 15KVA 380V, \\u1ed5n \\u00e1p 3 pha\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25570016-printer_three_phase_voltage_stabilizer_15kva_380v_3_phase_voltage_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn2"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> <h2 class="product_99711_inside_cotent_box_item_title ecer-ellipsis-n"> <a href="/sale-12373808-printer-three-phase-voltage-stabilizer-15kva-380v-3-phase-voltage-regulator.html" title="Giá tốt Máy in ổn áp ba pha 15KVA 380V, ổn áp 3 pha trực tuyến"> Máy in ổn áp ba pha 15KVA 380V, ổn áp 3 pha </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12373808\",\"productName\":\"M\\u00e1y in \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 15KVA 380V, \\u1ed5n \\u00e1p 3 pha\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p ba pha\"],[\"Lo\\u1ea1i hi\\u1ec7n t\\u1ea1i\",\"AC (Hi\\u1ec7n t\\u1ea1i thay th\\u1ebf)\"],[\"\\u0110\\u1ea7u v\\u00e0o V\",\"380V \\u00b1 20% ho\\u1eb7c Ph\\u00f9 h\\u1ee3p\"],[\"\\u0110\\u1ea7u ra V\",\"380V ho\\u1eb7c t\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pM\\u00e1y in \\u1ed5n \\u00e1p ba pha 15KVA 380V, \\u1ed5n \\u00e1p 3 pha\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25570016-printer_three_phase_voltage_stabilizer_15kva_380v_3_phase_voltage_regulator.jpg\"}");' class="product_99711_inside_cotent_box_item_btn"> Nhận giá tốt nhất </div> </div> </div> </div> <!-- 这里是分页 --> <div class="paging_99516_box"> <div class="ecer-flex ecer-flex-row ecer-flex-align ecer-flex-justify paging_99516"> <span class="page-item active">1</span> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page2.html" class="page-item">2</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page3.html" class="page-item">3</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page4.html" class="page-item">4</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page5.html" class="page-item">5</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page6.html" class="page-item">6</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page7.html" class="page-item">7</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page8.html" class="page-item">8</a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page2.html" class="feitian ft-nextpage page-item"></a> <a href="/buy-three_phase_voltage_regulator-page13.html" class="feitian ft-lastpage page-item"></a> </div> </div> </div> <div class="qsjj_contu_99711_box"> <div class="cantus_box_99711"> <div class="cantus_content_box"> <div class="cantus_content"> <div class="cantus_left"> <div class="cantus_title">Our Subscribe</div> <div class="cantus_desc">Lorem sum is not simply random text.</div> <div class="cantus_line"></div> </div> <div class="cantus_right"> <textarea class="textares" autocomplete="new-password " id="inquiry_message" placeholder="Gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi"></textarea> <div class="cantus__input_box"> <input autocomplete="new-password " id="inquiry_email" type="text" placeholder="Nhập email của bạn" /> <div onclick="submitPopInquiryByParam('inquiry_email','inquiry_message',1,'','')" class="p_btn cantus_price">Gửi</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <div data-footer='footer'> <div class="qsjj_footer_99711"> <div class="footer_box_99711"> <div class="footer_box"> <div class="footer_item"> <div class="footer_logo image-all"> <img class="lazyi" data-original="/logo.gif" src="/images/load_icon.gif" alt="China Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd"> </div> </div> <div class="footer_item"> <div class="footer_top">về</div> <div class="footer_class"> <a href="/aboutus.html" title="Về chúng tôi">Hồ sơ công ty</a></div> <div class="footer_class"><a href="/factory.html" title="Tham quan nhà máy">Tham quan nhà máy</a></div> <div class="footer_class"><a href="/quality.html" title="Kiểm soát chất lượng">Kiểm soát chất lượng</a></div> <div class="footer_class"><a href="/contactus.html" title="TIẾP XÚC">Liên hệ Chúng ta</a></div> <div class="footer_class"><a href="/sitemap.html" title="Sơ đồ trang web">Sơ đồ trang web</a></div> <div class="footer_class"><a href="/privacy.html" title="TRUNG QUỐC Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd Chính sách bảo mật">Chính sách bảo mật</a></div> </div> <div class="footer_item"> <div class="footer_top">Các sản phẩm</div> <h2 class="footer_class"> <a href="/supplier-371890-avr-voltage-stabilizer" title="Ổn áp điện áp AVR">Ổn áp điện áp AVR</a> </h2> <h2 class="footer_class"> <a href="/supplier-369479-three-phase-voltage-stabilizer" title="Ổn áp ba pha">Ổn áp ba pha</a> </h2> <h2 class="footer_class"> <a href="/supplier-369480-single-phase-voltage-stabilizer" title="Ổn áp một pha">Ổn áp một pha</a> </h2> <h2 class="footer_class"> <a href="/supplier-369481-high-power-voltage-stabilizer" title="Ổn áp cao áp">Ổn áp cao áp</a> </h2> <h2 class="footer_class"> <a href="/supplier-369482-industrial-voltage-stabilizer" title="Ổn áp công nghiệp">Ổn áp công nghiệp</a> </h2> <h2 class="footer_class"> <a href="/supplier-369483-ac-power-stabilizer" title="Ổn định điện AC">Ổn định điện AC</a> </h2> </div> <div class="footer_item"> <div class="footer_top">Liên hệ Chúng ta</div> <div class="footer_top footer_top2">Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd</div> <div class="footer_class"> <i class="feitian ft-mail1 icon"></i> <a href="mailto:helen@ewenpower.com" title="helen@ewenpower.com">helen@ewenpower.com </a> </div> <div class="footer_class"> <i class="feitian ft-phone1 icon"></i> <a href="tel:86-021-59939666" title="86-021-59939666">86-021-59939666 </a> </div> <div class="footer_class"> <i class="feitian ft-address1"></i>Số 5825, Quốc lộ Huyi, Thị trấn Waigang, Huyện Gia Định, Thượng Hải, Trung Quốc.</div> <div class="footer_class footer_class_icon"> </div> </div> </div> <div class="footer_opy"> Trung Quốc chất lượng tốt Ổn áp điện áp AVR Nhà cung cấp. Bản quyền © 2024 avrstabilizer.com . Đã đăng ký Bản quyền. </div> </div> </div></div> <script type='text/javascript' src='/js/jquery.1.12.4.js'></script> <script type='text/javascript' src='/photo/avrstabilizer/sitetpl/style/common.js?ver=1703732402'></script><script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" width=0 height=0 rel="nofollow"/></noscript> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ jQuery(function($) { floatAd('#floatAd', 2); }); /*]]>*/ </script> </body> </html> <!-- static:2024-01-06 03:47:50 -->